Thomas

Född:
15.1.1965

Familj:
Gift med Mia, tre barn: Fredrika, Ellinor och Oscar

Utbildning:
Student 1984 från Ekenäs Gymnasium, därefter studier vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Yrke:
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Antti Rinnes regering 2019-
Riksdagsledamot sedan 2007, jordbrukare och företagare.


Övriga förtroendeuppdrag
• Fullmäktigeledamot i Raseborg 2009-
• Medlem i Svenska Finlands folkting 2008-
• Ordförande för Svenska riksdagsgruppen 2018-2019
• Fullmäktigeordförande i Raseborg 2009-2019
• Ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds fullmäktige 2018-2019
• Ordförande för Svenska Finlands Folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) 2015-2019
• Ordförande för Kommunförbundets Svenska delegation 2018-2019
• Ordförande för Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 2018-2019
• Ordförande för Utbildningsstiftelsen Sydväst 2017-2019
• Medlem i VR:s förvaltningsråd 2015-2019
• Ersättare i Kommunförbundets styrelse 2018-2019
• Ordförande för Svenska Folkpartiets fullmäktige 2016-2018
• Styrelsemedlem i Andelsbanken Raseborg 2000-2018
• Ordförande för Nylands svenska producentförbund 2004-2017
• Styrelsemedlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2004-2017
• Styrelsemedlem i Nylands förbund 2009-2017
• Ordförande för Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund 2009-2015
• Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2005-2008
• Vice ordförande för Svenska Folkpartiet 2005-2007


Fritidsintressen:
Samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur