• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Blomqvist: Regeringen måste göra mer för att tillgodose de språkliga rättigheterna

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 16.2.2018

Riksdagen behandlade regeringens språkberättelse. Den ger en bekymmersam bild av språkklimatet i Finland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist stod för gruppens inlägg i riksdagsdebatten.

− Det behövs en positivare attityd gentemot olika språkgrupper. Statsmakten med riksdagen och regeringen i spetsen bär ansvar för attitydklimatet i samhället. Nu måste vi på alla sätt främja ett positivare attitydklimat, sade Blomqvist i riksdagsdebatten.

En av de viktigaste slutsatserna i språkberättelsen är att bemötande på kundens eget språk är en viktig beståndsdel i en god och kvalitativ vård.

− Det här kan inte nog betonas, det handlar inte om några särskilda privilegier för svenskspråkiga utan om likvärdiga möjligheter, som är en del av god vård, säger Blomqvist.

Jag stöder Nils Torvalds i presidentvalet

Skriven den . Publicerad i Insändare
Presidentvalet står inför dörren. Förhandsröstningen är nu avslutad och nu återstår bara själva valdagen nu på söndag. Efter de opinionsmätningar som publicerats säger många att det inte lönar sig att rösta eftersom resultatet är klart på förhand. Så är det förstås inte, det är bara de avgivna rösterna som räknas. Dessutom tyder de senaste mätningarna på att valet kan bli jämnare än väntat. Det här valet är inte en omröstning om den sittande presidenten skött sig bra eller dåligt, utan det här är ett val där vi visar vilken politik som står oss närmast.

I en västerländsk demokrati är det naturligt att man har olika åsikter, det är så det ska vara. Presidentvalet är ett viktigt val. För mig är det klart att jag stöder mitt partis kandidat, Nils Torvalds. Han har i kampanjen visat att han fyller de krav och förväntningar jag ställer på vår kommande president. Han är kunnig, erfaren, rakryggad och jordnära. Dessutom tycker jag det är viktigt att också i det här valet rösta på en kandidat som i alla lägen står upp för landets båda nationalspråk.

Viktigt att hjulen hålls i rullning

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 26.1.2018

Trafiklederna är på sätt och vis landets blodådror, längs och på dem pulserar livet och där cirkulerar en ändlös ström av människor och varor. Transport av personer och varor utgör en av de viktigaste delarna av vårt samhälles ekonomiska system. Transportföretagen ser fortsättningsvis ut att vara livsviktiga för det dagliga livet och för den ekonomiska tillväxten. För att varutransporterna ska fungera måste två grundförutsättningar uppfyllas. Dels måste transportföretagen ha möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, och dels måste vägnätet vara i bra eller åtminstone hyfsat skick.