• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Paikallisdemokratia on yhteiskuntamme perusta

Kolumni Etelä-Uusimaassa 21.01.2020

Korona, poliittinen tilanne Yhdysvalloissa sekä talvinen sää ovat hallinneet uutistarjontaa viime aikoina. Harva on suunnannut katseensa lähidemokratiamme kulmakiveen – kuntavaaleihin. Monelle vaalit tuntuvat hyvin kaukaisilta, vaikka kuntavaaleihin on vähemmän kuin kolme kuukautta. Äänestyspäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys jo 7.-13. huhtikuuta.

Yksi politiikan omituisuuksia on, että kiinnostus ja äänestysprosentti ovat niin alhaisella tasolla kuntavaaleissa. Kuitenkin nimenomaan kunnissa tehtävillä päätöksillä on erittäin suuri ja suorin vaikutus meidän arkeemme. Kunnissa päätetään lähipalveluista, kuten esimerkiksi vanhustenhoidosta, kouluista, päivähoidosta, liikennejärjestelyistä, kaavoituksesta, kirjastoista ja liikuntamahdollisuuksista. Kaikki päätökset eivät vaikuta kaikkien kuntalaisten elämään, mutta suurin osa päätöksistä vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti useimpien jokapäiväiseen elämään.

Läs mer ...

Världens mest integrerade region

Kolumn i Västra Nyland  15.1.2021

Det känns märkligt och fel att ha mer eller mindre stängda gränser mellan nordiska länder. För Finlands del drabbar det hårdast gränsregionerna, som Tornedalen, där gränsen aldrig tidigare varit stängd och på Åland där trafik över landsgränser hört till vardagen. Samtliga nordiska länder har ändå ansett att inresebegränsningar har varit och är nödvändiga för att skydda människors liv och hälsa.

Det är i ett besvärligt läge Finland nu tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ansvaret är kanske just därför större och viktigare än någonsin. Till utmaningarna hör bl.a. stängda gränser, med arbetsresor som har försvårats, familjemedlemmar som inte har haft möjlighet att träffas, och långa perioder av distansarbete på fel sida av en gräns, som har skapat skattetekniska problem.

Läs mer ...

Pitkät päälle ja katse eteenpäin

Kolumni Etelä-Uusimaassa 23.12.2020

Vuodenvaihde on aika, jolloin yleensä on tapana katsoa taaksepäin, muistella menneitä ja vetää yhteen vuoden tapahtumia. Tässä kolumnissani en kuitenkaan katso peruutuspeiliin vaan mieluummin keskityn siihen mitä meillä on edessä ja mietin mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.

Pian on joulu. Meidän suurimpia juhlia ja vuoden pimein ajankohta, joka perinteisesti on myös hiljentymisen ja rauhoittumisen aika. Juhla jolloin syödään hyvin ja vietetään laatuaikaa lähimmäisten kanssa. Poikkeuksellisen vuoden jälkeen olemme vielä tavallista enemmän levon ja yhdessäolon tarpeessa. Ehkä hiukan tavallista pienemmässä piirissä tänä vuonna, kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen. Suuremmat sukukokoontumiset on syytä jättää tuonnemmaksi - sukulaisiin ja ystäviin voi tänä päivänä olla yhteydessä monella muulla tavoin.

Läs mer ...