• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Henriksson och Blomqvist om sote-modellen: Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

Pressmeddelande 5.6.2020

Regeringen presenterade idag de centrala förslagen i den nya social- och hälsovårdsreformen. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att det är viktigt att reformen nu kommit så här långt.

- Denna reform görs för att social- och hälsovården i vårt land skall bli ännu bättre och för att vi ska få en modell som bär oss långt in i framtiden. Vi gör det för att patienten ska få rätt vård i rätt tid, och för att trygga jämlikhet inom vården oberoende av var vi bor. Jag är speciellt glad att vi kunde hitta en särlösning för Nyland. Utan den hade de olika områdena blivit alltför olika till sin struktur och tanken på landskap med beslutsfattande relativt nära medborgarna hade inte förverkligats här. Nyland hade blivit orimligt stort - nu kan vi trygga att landskapen och beslutsfattandet finns närmare människan, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Läs mer ...

En tilläggsbudget av sin tid

Pressmeddelande 2.6.2020

Regeringen kom idag överens om en fjärde tilläggsbudget. Minister Thomas Blomqvist säger att tilläggsbudgeten inger framtidstro och är samtidigt ett steg i rätt riktning då det gäller att också ekonomiskt sett ta Finland ur coronakrisen.

- I tilläggsbudgeten har vi flera satsningar som bidrar till att minimera konsekvenserna av krisen och lägger grunden för en bättre framtid. Det paket vi nu inom regeringen kommit överens om stöder såväl kommuner, företagare som infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Det är bra att vi nu kunnat fatta beslut om att satsa på barn och unga, på utbildning, forskning och utveckling. De här är en viktig investering med tanke på framtiden, säger Thomas Blomqvist.
Läs mer ...

Sekä ihmisiä että yrityksiä pidettävä hengissä

Kolumni Etelä-Uusimaassa 21.5.2020

Koronakriisin iskiessä, vain noin kaksi kuukautta sitten, hallituksen ensisijainen ja kiireellisin tehtävä oli ihmishenkien suojeleminen ja pelastaminen. Edelleen taudin leviämisen ehkäiseminen ja tilanteen seuranta ovat hallituksen erityistarkkailussa. Vaara ei missään tapauksessa ole ohi.

Samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin muitakin toimenpiteitä. Kansalaisten jälkeen seuraava potilas on nyt talouselämä ja tämän johdosta terveiden yritysten hengissä pitäminen kriisin yli on ollut hallituksen neuvottelujen päähuomiona viimeiset viikot. Tämä on ensiarvoisen tärkeätä, lyhyellä tähtäimellä työpaikkojen kannalta ja pitkässä juoksussa kansantaloutemme tulevaisuutta ajatellen. Kuten talousnobelistimme Bengt Holmström sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa (13.5.) ”Ihmisten täytyy ymmärtää, että viime kädessä yritykset pitävät tämän maan pystyssä”. Läs mer ...