• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Bra glid framåt!

Kolumn i Västra Nyland  19.2.2021

Vilket underbart vinterväder år 2021 inletts med, inte minst för oss skidentusiaster. När skidförhållandena är goda och solen skiner är det enkelt att njuta av den friska luften, av att motionera och att koppla av. Om skidorna inte fungerar och de yttre förhållandena är dåliga är det så klart svårare att njuta av skidturen.

Det är så det ibland känns som kommunal beslutsfattare. Liksom i många andra kommuner runt om i Finland har vi beslutsfattare i de västnyländska kommunerna haft stora utmaningar, inte minst ekonomiska. För att kommunerna skall kunna sköta sin viktigaste uppgift, att ge service till sina invånare, måste ekonomin vara i balans. Trots de kommunalt ekonomiskt utmanande tiderna finns det ändå en hel del positiva saker som hänt och också goda möjligheter för de västnyländska kommunerna.

Läs mer ...

Ylös, ulos ja ladulle!

Kolumni Etelä-Uusimaassa 18.02.2020

Muutaman heikohkon ja vähälumisen talven jälkeen moni meistä ehkä oli jo luopunut toivosta hohtavien hankien ja kauniin talvimaiseman suhteen. Nyt lunta on siunaantunut. Monen mielestä ehkä liiankin kanssa. Toki lumikolan kanssa häärätessä tulee tehtyä hyödyllistä arkiliikuntaa – mutta rajansa kaikella, näin ajattelee varmaan moni. Minun, joka olen aina harrastanut hiihtoa, on kuitenkin vaikeata kuvitella parempaa talvea.

”Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki.” Näin kauniisti runoili Aaro Hellaakoski. Vaikka siitä on aikaa, kun viimeksi hiihdin umpihangessa, niin tunnen samanlaista iloa ja vapautta liikkuessani suksilla myös ladulla ja hiihtäminen on minulle hyvin tärkeää. Harva asia saa minut syttymään niin kuin hiihto, ja halusinpa sitä tai en, kilpailuviettini herää välittömästi.

Läs mer ...

Pandemin understryker vikten av nordiskt klimatsamarbete

År 2020 går till historien som coronapandemins år. Det är svårt att föreställa sig ett enda livsområde som coronan inte skulle ha påverkat. Såväl beslutsfattare som medborgare har varit tvungna att ägna stor uppmärksamhet åt att hantera och förebygga pandemin. Åtgärderna kräver också en stor mängd offentliga medel. Alla länder måste använda stora summor pengar till att rädda ekonomin och stödja sysselsättningen.

Allt detta har givetvis varit nödvändigt. Coronaviruset utgör ett verkligt hot mot folkhälsan och ekonomin. Det måste tas på allvar – och det har vi också gjort i Finland.

Läs mer ...