• Thomas Tack2019

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som ordförande för Svenska riksdagsgruppen och är medlem i försvarsutskottet.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

En SOTE-pusselbit är på plats

Pressmeddelande 19.12.2019

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i social- och hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.

- Förslaget om Nylandslösningen utgör en viktig bit i ett stort pussel. Förslaget är att Nyland delas in i fem olika områden i social- och hälsovårdsreformen. Det här är en lösning som ger förutsättningar att utveckla också servicen på svenska i Nyland, säger minister Thomas Blomqvist. Läs mer ...

Thomaustauko

Kolumn i Etelä-Uusimaa 19.12.2019

Minulle on ilo ja kunnia ryhtyä kolumnistiksi Etelä-Uusimaassa. Käytän tämän ensimmäisen kolumnini esittäytymiseen. Viimeiset kuusi kuukautta olen toiminut ministerinä ensin Rinteen ja nyt Marinin hallituksessa. Olen ennen tätä kautta toiminut 12 vuotta kansanedustajana ja ennen sitä maanviljelijänä. Olen kotoisin Tenholasta ja istun Raaseporin kaupunginvaltuustossa.

Hallituksessa minulla on vastuullani pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvo. Nämä kaksi sopivat vallan mainiosti yhteen koska tasa-arvo on pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta ja yksi maiden vahvuuksia. Hallitusohjelma painottaa sitä paitsi juuri pohjoismaista yhteistyötä ja tasa-arvoa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi ja erityisesti parantaa tasa-arvoa työelämässä ja perheiden tasa-arvoa. Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on, että Pohjola olisi maailman parhaiten integroitunut alue.
Läs mer ...

Jämställdhet prioriteras

Pressmeddelande 12.12.2019

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Bland satsningarna med tydlig jämställdhetsprägel finns bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer, förbättrande av läskunnigheten, kvinnoorganisationernas och Marthaförbundens verksamhetsbidrag och samordningsorganet under Istanbulkonventionen. Läs mer ...