• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Yhteiskunnan avaamiseen ei ole valmista manuaalia

Kolumni Etelä-Uusimaassa 18.6.2020

”Ellei mikään muu auta – katso käsikirjasta” on ystävällismielinen tokaisu, jota joskus kuulee, kun joku yrittää suoriutua vaikeasta tehtävästä. Sanonta on eräitä kertoja tullut mieleeni viime aikoina, kun olemme hallituksessa päättäneet askelista kohti uutta normaalia. Yhteiskunnan avaamiseen, kun ei ole olemassa valmiita ohjeita tai opaskirjoja.

Valmiuslain käyttöönotto päätöksineen ja rajoituksineen, koronaviruksen taltuttamiseksi, on ollut hyvin poikkeuksellinen toimenpide. Olemme Suomessa kuitenkin onnistuneet hyvin – menehtyneiden määrä on monia muita maita huomattavan paljon pienempi ja tartuntakäyrä on laskeva.
Läs mer ...

Blomqvist får inte ta ställning

Insändare i Västra Nyland 12.6.2020

Som svar på insändaren av styrelsemedlemmar i Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys (9.6.2020) ”Finska skolbarn diskrimineras i Raseborg” vill jag svara följande.

I mina svar på e-post meddelanden om Klinkbacka samt på en motsvarande insändare i tidningen Etelä Uusimaa har jag svarat på ett mera allmänt plan som kommunpolitiker i Raseborg. Här svarar jag i egenskap av jämställdhetsminister.
Frågan om skolstängningar är ett kommunalt beslut och hör inte till mitt ansvarsområde som minister. Jämställdhetsministern ansvarar inte heller för språkfrågor. Jag varken kan eller får alltså ta ställning till de här frågorna i egenskap av minister, eftersom de inte hör till mitt ansvarsområde. Läs mer ...

Kouluverkostoa tarkastettava kokonaisuutena

Vastine mielipidekirjoitukselle Etelä-Uusimaassa 7.6.2020

Etelä Uusimaa-lehdessä (4.6.2020) oli minulle osoitettu avoin kirje Klinkbackan koulun koti- ja kouluyhdistyksen hallitukselta.
Vastaan tässä kuntapoliitikkona ja kaupunginvaltuutettuna – en ministerinä tai kansanedustajana, sillä tämä kysymys kuuluu kunnallisen päätöksenteon piiriin.

Raaseporin kunta on 11-vuoden olemassaolonsa aikana tehnyt erilaisia kehittämisselvityksiä, muun muassa kouluverkostosta.
Nykytilaa täytyy peilata myös kunnan historiaan. Raasepori on muodostunut kolmesta aikaisemmasta kunnasta, jossa kaikissa oli oma päätöksentekonsa, jossa rajat halkoivat nykyisen kunnan alueen ja jossa päätökset tehtiin sen ajan olosuhteiden valossa. Kouluverkosto olisi hyvin erilainen, mikäli se tehtäisiin tänään, puhtaalta pöydältä. Läs mer ...