• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Suuri pettymys Länsi-Uudenmaan alueelle ja sen asukkaille

Lehdistötiedote 6.4.2020

Olen todella pettynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallituksen puolueisiin, jotka äänestivät Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen säilyttämistä vastaan, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

- Päätös aiheuttaa tuskaa ja ahdistusta. Se johtaa moniin käytännön ongelmiin alueen hoitoa tarvitseville asukkaille ja vaikuttaa hyvin negatiivisesti myös alueen elinvoimaan. Merkille pantavaa on, että päätös on tehty keskellä pandemiaa, joka on iskenyt kovaa myös Suomessa ja Uudellamaalla. HUSin pitäisi nyt keksittyä koronaepidemian hoitamiseen ja pitää huolta, että myös Raaseporin sairaala on varustettu epidemian hoitoon.

- Olen pettynyt, mutta myös ärsyyntynyt ja turhautunut HUSin päätöksentekijöiden haluttomuuteen kuunnella ja ottaa huomioon alueen toiveita ja vaatimuksia sekä kaikkia niitä hyviä perusteluita, joita yhtenäinen joukko alueen edustajia ovat esittäneet yhteispäivystyksen säilyttämisen puolesta. Kysynkin, mitä varten asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää sairaalan yhteispäivystyksen jatkoa, ja pyydettiin kunnilta ja vähemmistökieliseltä lautakunnalta ynnä muilta lausuntoja, jos niillä ei olisi minkäänlaista vaikutusta päätökseen? Onko todella niin, että kaikki viisaus tässä asiassa on HUSin johdolla ja hallituksella? Läs mer ...

Blomqvist om Raseborgs sjukhus framtid: Enorm besvikelse för regionen och befolkningen

Pressmeddelande 6.4.2020

- Jag är enormt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är ett beslut som skapar smärta och ångest och ger en massa praktiska problem för befolkningen som behöver vård samtidigt som beslutet drabbar hela regionens livskraft mycket negativt. Beslutet togs dessutom mitt i en pandemi som också drabbat Finland och Nyland.

HNS borde nu koncentrera sig på att sköta coronaepidemin och se till att också Raseborgs sjukhus är väl rustat att delta i bekämpandet av den.

- Jag är inte bara enormt besviken utan också irriterad och frustrerad över att beslutsfattarna i HNS varit oemottagliga för regionens önskemål och krav samt för alla de goda argument en enig skara av representanter för regionen framfört. Till vilken nytta var det att tillsätta en arbetsgrupp som hade som uppgift att utreda en fortsatt samjour vid sjukhuset, att begära utlåtanden från kommuner och den språkliga nämnden med flera – ifall slutresultatet ändå var givet på förhand? Är det faktiskt så att all vishet sitter centralt hos HNS ledning och styrelse – och inte hos befolkningen och personalen med en daglig och naturlig anknytning till Raseborgs sjukhus? Läs mer ...

Pöyristyttävää HUS

Lehdistötiedote 2.4.2020

Ministeri Thomas Blomqvist pitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tulevan maanantain kokouksen valmistelutyötä pöyristyttävänä. HUSin hallitus tulee maanantaina ottamaan kantaa Raaseporin sairaalan toiminnan tulevaisuudesta. Tarkalleen ottaen on kysymys Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamisesta tai säilyttämisestä. Valmistelussa esitetään yhteispäivystyksen lakkauttamista, vaikka hallituksen tilaamien selvitysten ja kuntien, eli omistajien, lausuntojen perusteella yhteispäivystys halutaan säilyttää.

- On käsittämätöntä, että valmistelussa esitetään Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamista. Näyttää siltä, ettei haluta ottaa huomioon selvityksiä ja lausuntoja, jotka puhuvat yksimielisesti yhteispäivystyksen puolesta. Sen lisäksi ei löydy minkäänlaista halua ottaa huomioon nykyiset olosuhteet. Tilanteessa, jossa Suomi on koronaepidemiasta johtuen poikkeustilassa, on täysin järjetöntä heikentää terveydenhuoltoa maakunnassa, jossa on todettu eniten COVID-19 tapauksia Suomessa. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten kaikkia sairaaloita vahvistetaan Suomessa, Blomqvist sanoo. Läs mer ...