• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Pitäkäämme toisistamme huolta!

Kolumni Etelä-Uusimaassa 15.10.2020

Käsien pesu, etäisyyden pitäminen, kasvomaskin käyttö, ei sairaana töihin tai kouluun. Kaikki nämä ohjeet on meihin iskostettu viime kuukausina ja voidaan sanoa, että siinä yhteiskunta on onnistunut hyvin. Vauvasta vaariin pesemme kädet huolella, käsidesiä on joka puolella, ja toimimme muutenkin vastuullisesti. Meidän pitää nyt jaksaa jatkaa näitä ponnisteluja.

Sen sijaan on ehkä jäänyt hiukan taka-alalle mm. presidentti Niinistön kehotus henkisestä läheisyydestä fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Ihminen on pohjimmiltaan hyvin sosiaalinen olento. Meistä suomalaisista kerrotaan kansainvälisissä piireissä erilaisia tarinoita, kuten: ”Mistä erotat ulospäin suuntautuneen suomalaisen?” Vastaus: ”No siitä, että hän tuijottaa sinun kengänkärkiäsi, ei omiaan.”

Läs mer ...

SOTE

Olemme tänään ottaneet hyvin tärkeän edistysaskeleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Tämä uudistus tehdään sen vuoksi, että maamme sosiaali- ja terveydenhuolto olisi vielä parempi, ja siksi olemme valmistelleet mallin, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Potilaan on saatava hoitoa oikea-aikaisesti ja meidän on turvattava, että hoitoa on saatavilla yhdenvertaisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta. 
Lausuntokierroksen palautteen perusteella olemme tehneet useita parannuksia esitykseen, joista tärkeä osa koskee rahoitusmallia. Esimerkkeinä voisi mainita, että kuntapuolella lisätään uutena kriteerinä asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Hyvinvointialueiden rahoituksessa on lisätty kaksikielisyyden ja vieraskielisyyden painoarvoa. Täysin uutena kriteerinä lisätään asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Kaikki nämä ovat selkeitä muutoksia sote-palveluiden turvaamiseksi.
Läs mer ...

Förändring ska göras för att leda till förbättring

Kolumn i Västra Nyland 2.10.2020

Hösten är här – det mesta är skördat, solen går ned allt tidigare och lövträden är klädda i vacker höstskrud. Att hösten är här syns även i mitt arbete som minister. För två veckor sedan hade regeringen händerna fulla med budgetmanglingen. Nästa stora helhet blir att fortsätta beredningen av social- och hälsovårdsreformen, där också räddningsväsendet ingår. Att det här inte blir någon enkel uppgift vet vi redan nu. När utlåtanderundan för reformen avslutades den 25 september hade nästan 800 utlåtanden inkommit.

Läs mer ...