• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Kuu kiurusta kesään!

Kolumni Etelä-Uusimaassa 22.4.2021

”Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään!” Hieno, toivoa tuova, sananlasku jossa vanhan kansan kokemuksella ja viisaudella kuvataan luontoa ja havainnoidaan kevään edistymistä. Ja ilmaisu, jolle ei ruotsinkielellä ole suoraa vastinetta.

Kevät on edennyt jo pitkälle ja kesä on tuloillaan. Tällä hetkellä voimme iloita – muuttolintujen seuraamiseen lisäksi – myös siitä, että koronatartuntojen määrä näyttää hiipuvan. Vielä on hiukan ennenaikaista huokaista helpotuksesta. Rajoitukset ovat edelleen voimassa, pandemia on edelleen voimissaan ja sen selättäminen riippuu siitä, miten hyvin me kaikki jaksamme ja muistamme edelleen arjessamme toimia oikein ja noudattaa rajoituksia ja määräyksiä. Ilmeisen hyvin me suomalaiset olemme niitä noudattaneet. Kiitos siitä kuuluu kaikille.

Läs mer ...

Nordens dag – alla dagar

Kolumn i Västra Nyland  26.3.2021

På tisdagen firade vi Nordens dag. I år innehar Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det här året firar vi även ministerrådets 50-årsjubileum. Under dagen stod de nordiska flaggorna i topp, och dagen uppmärksammades med olika virtuella evenemang, liksom en synlighetskampanj i fem städer runtom i Finland. I Helsingfors har spårvagnar spridit det nordiska budskapet och statsrådsborgen lystes upp i de nordiska flaggornas färger.
  Läs mer ...

Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet

Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet och samarbetet regeringarna emellan. Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet.
 
- Det står klart att covid-19 varit en utmaning även för det nordiska samarbetet. Det senaste året har varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi hela tiden aktivt ska arbeta för att förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mer ...