Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Kvinnors lika rättigheter är allas ansvar

Idag den 8 mars på den internationella kvinnodagen uppmärksammar vi arbetet för kvinnors lika rättigheter. Att alla, oberoende av kön, har lika rättigheter, möjlighet att delta i samhället och makt …

Läs mer

Historiskt beslut för Finlands trygghet

Idag (15.5.2022) har statsledningen tagit det historiska beslutet att Finland ska ansöka om ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, välkomnar beslutet och betonar …

Läs mer

Thomas Blomqvist valtidning i pdf format. Klicka på bilden för att läsa.

Valtidning

”Såväl städerna som landsbygden och skärgården ska ges förutsättningar att kunna utvecklas på sina egna villkor.”

SOTE

Olemme tänään ottaneet hyvin tärkeän edistysaskeleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Tämä uudistus tehdään sen vuoksi, että maamme sosiaali- ja terveydenhuolto olisi vielä parempi, ja siksi olemme valmistelleet mallin, joka kantaa …

Läs mer

>

Tal på SFP:s partidag 2022

”Ni ville ej kriget. Ni älskade freden, arbetet och framåtskridandet. Men kampen blev er påtvingad och i den har ni uträttat storverk som för sekler framåt skola stråla på hävdens …

Läs mer

>

Prioritera kustbanan, inte ”entimmeståget”

Finansministeriet och Kommunikationsministeriet kom i veckan med en utredning om de stora banprojektens miljökonsekvenser och även om de ekonomiska effekterna. Förutom snabbare tågförbindelser på sträckan Helsingfors-Åbo (”entimmeståget”), planeras det också …

Läs mer

>

”Klimatuppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Vi måste se till att klimatuppvärmningen stannar vid högst 1,5 grader.”

Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen och uppmuntra till företagsamhet.

Som familjefar anser jag det vara viktigt att kunna kombinera ett rikt familjeliv med ett aktivt arbetsliv.

I mitt mediabibliotek kan du ladda ner bilder för olika sammanhang.